Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

 

U  cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Programom rada za 2019. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse za tekuću godinu. Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su danas (petak, 22. februara) na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“, kao i u publikaciji „Poslovi“ od 27. februara ove godine.  Informacije o novim javnim pozivima i konkursima svi zainteresovani mogu dobiti i u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, kao i preko Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

Konkursi se odnose na sledeće kategorije poslova:

 • programi obuke na zahtev poslodavaca
 • programi za pripravnike za mlade sa visokim obrazovanjem
 • programi refundacije troškova osobama sa invaliditetom koji obavljaju određene poslove
 • prgrami stručne prakse za  mlade sa visokim obrazovanjem
 • programi javnih radova za nezaposlene osobe sa invaliditetom
 • programi subvencija zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva
 • programi stručne prakse za osobe sa srednjim obrazovanjem
 • programi javnih radova za sva nezposlena lica
 • programi sticanja praktičnih znanja
 • programi subvencija za samozapošljavanje
 • propgrami za pripravnike sa srednjim obrazovanjem