JP „Toplana“: Šansa jedino u obnovljivim izvorima energije

Na 15. sednici SO Bečej potvrđen je još jedan mandat direktoru JP „Toplana“ Dejanu Vukoviću. Tim povodom razgovarali smo sa njim o tome kako je ovo preduzeće poslovalo u prethodne 4 godine, kakvi su planovi za sledeći period ali i o novoj grejnoj sezoni, projektima za sanaciju mreže, razvojnim projektima za unapređenja daljinskog grejanja u našoj opštini i dr.

„Protekli mandat koji je trajao od 2017. do 2021. godine protekao je u rešavanju nekoliko ključnih problema sa kojima se JP Toplana Bečej suočavala proteklih 13 godina. Pre svega najviše se radilo na tome da u tehničkom smislu sistem daljinskog grejanja funkcioniše besprekorno, što se i potvrdilo u prethodnom periodu. I pored dotrajale mreže i starog kotlovskog postrojenja, zastoji u radu daljinskog grejanja su bili minimalni. Pre svega zahvaljujući dobroj pripremi za grejne sezone i pravovremenim reakcijama tehničke službe u slučajevima havarija na mreži i zastojima u radu kotlovskog postrojenja. Sledeći izazov je bio održati likvidnost i funkcionalnost preduzeća opterećenog velikim dugovanjima prema JP Srbijagas. Dugovanja koja su ranijih godina iznosila skoro 200 miliona dinara sada su na nivou od 40 miliona dinara. I to oko 13 miliona za tekuće obaveze i 27 miliona za dugovanje iz predhodnog perioda koje je nastalo pre 10 i više godina. Pored rukovodstva toplane veliku zaslugu za smanjenje duga ima i lokalna samouprava na čelu sa predsednikom Draganom Tošićem. Pored gore navedenog veoma bitan faktor za budućnost rada daljinskog sistema grejanja je i očuvanje konzuma u veoma nepovoljnom ambijentu gde se broj korisnika koji se isključio sa mreže broji u nekoliko desetina u protekle četiri godine. I pored velike konkurencije u vidu gasa i električne energije JP Toplana je uspela da sačuva gro konzuma koji čini odličnu osnovu za dalje razvijanje sistema.
U naredne četiri godine radićemo na tome da toplana i dalje svoju osnovnu funkciju, a to je grejanje korisnika, obavlja besprekorno i sa što manje zastoja u radu. Takođe u planu je i prelazak na obnovljive izvore energije, koji će omogućiti nižu cenu grejanja našim korisnicima, energetsku nezavisnost od uvoznih energenata, kao i grejanje koje će biti ekološki prihvatljivo bez zagađenja prirodne sredine.“ – rekao nam je direktor Vuković o poslovanju predzeća.

Šta je trenutno prioritet kada je kvalitet distribucije toplotne energije korisnicima u pitanju?
„Prioritetni projekti u narednom periodu najviše se odnose na rekonstrukciju distributivne mreže, projekti vezani za kvalitetniju pripremu vode koja se nalazi u sistemu, kao i drugi projekti koji će smanjiti gubitke na samoj mreži a samim tim povećati efikasnost celog sistema.“

JP „Toplana“ je ovih dana počela grejnu sezonu, kakavo je sadašnje stanje mreže i da li će zbog cene gasa na tržištu biti poskupljenja?
„Daljinski sistem grejanja je potpuno spreman za novu grejnu sezonu, otklonjene su najveće havarije tako da je gubitak vode značajno smanjen i omogućava nesmetano funkcionisanje sistema. Remonti na kotlovskom postrojenju su takođe završeni na vreme. Cena toplotne energije se sigurno neće menjati do 31.12. ove godine, a da li će doći do poskupljenja najviše zavisi od cene gasa od januara meseca. Naša predviđanja su da promene cene neće biti do kraja grejne sezone.“

Koji su su planovi za neko eventualno uvođenje nekog jeftinijeg i efikasnijeg energanta u sistem daljinskog grejanja s obzirom na cene gasa?
„Korišćenje geotermalne vode sa izvora Bč/h3 je velika šansa za Bečej da dobije jeftinu i čistu energiju. Na bušotini je izgrađeno postrojenje za degazaciju vode, tj izdvajanje gasa koji u najvećoj meri čini metan i to 93%. Na taj način dobija se voda koja je pre svega bezbedna za korišćenje i sa druge strane dobija se gas koji dalje može da se koristiti za proizvodnju električne energije na gasnim motorima ili za proizvodnju toplotne energije na kotlovima za gas. Toplana svoju budućnost vidi u prelasku sa gasa, sada jedini energent koji se koristi, na geotermalnu energiju. U naredne četiri godine svim silama ćemo se truditi da se ovaj projekat realizuje i da se potencijal bušotine maksimalno iskoristi.“