ЈП „Водоканал“: Тражи повећање цена услуга

Поред већ најављеног захтева за повећање цена услуга у Потисју и Водоканал је затражио од оснивача, Општине Бечеј, повећање цена својих услуга и то за 10 посто за домаћинства, за буџетске установе 5 посто, за водоснабдевање техничком водом у насељеним мести (тамо где нема фабрике воде) за нешто више од 17 посто. Поред тога ово предузеће је затражило да се повећа и цена фиксне накнаде за домаћинства у износу од 31 посто.

ЈП Комуналац као разлоге за повећање цена навео је следеће: растуће цене енергената, дезинфкционих средстава, горива, резервних делова за машине, услуга, рационализацију коришћења водних ресурса, обезбеђивање могућности да се редовно подмирују све законске и финансијске обавезе према добављачима и банкама, спровођење активности за достизање одрживостог развоја система, перманентно улагање у побољшање услуга и квалитета водоснабдевања, проширење делатности на извођачке радове у пројетима и инвестицијама, имплементација достизања стандарда квалитета, пројектовна стопа инфлације у наредној години.