Kada će stajališta u Danila Kiša biti u funkciji?

Autobuska stajališta u Danila Kiša još uvek su zatvorena i bez struje. Kako je vreme ovih dana sve hladnije pitali smo opštinsko načelništvo za investicije i lokalni ekonomski razvoj kada bi trebalo da stajališta prorade i rečeno nam je da je trenutno Opština podnela zahtev EPSu da se stajališta priključe na struju i ovo javno preduzeće je poslalo zahtev za plaćanje (fakturu) ove usluge.

Opština Bečej je predvidela sredstva za ovu namenu ali u međuvremenu nije bila u mogućnosti da u prvih 15 dana početka godine zbog određenih poslova oko unošenja budžeta i standardnih tehničkih poslova na početku godine, plaćanje i izvrši prema EPSu.

Prema rečima Vujinović Viđenka, projekt menadžera na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja u Opštini Bečej, može se očekivati da se uplata EPSu sprovede do kraja januara i da se nakon toga ostavi rok i EPSu da uradi priključak stajališta na mrežu. Nakon toga je potrebno samo dan ili dva da se objekat još jednom od strane izvođača i nadzora proveri i da se uradi zaprimanje pa da stajališta počnu sa radom.

Dakle, negde sredinom februara je previđeno da stajališta budu u funkciji.