Дизајн

Коверте

Коверте су честе форма комуникације у свакодневном пословању. Због тога, дизајн коверти и штампа коверти морају допринети што бољем утиску.

Медиум доо Вам нуди комплетну услугу. Наш креативни тим израдиће за Вас врхунски дизајн коверте који ће на прави начин представити имиџ Ваше компаније. Такође, можете нам препустити комплетну бригу о штампи и достави штампаног материјала.