Obaveštenje o izvođenju akcije suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Bečej

Opštinska uprava Bečej, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor obaveštava građane Bečeja da će u okviru akcije suzbijanja komaraca  na teritoriji opštine Bečej, dana  31. jula (utorak) 2018. godine, ukoliko se steknu odgovarajući meteorološki uslovi, obaviti  larvicidni tretman komaraca   uređajima sa zemlje u vremenskom periodu počevši od 1000 do 1700 časova.

Tretman će se vršiti preparatom LARVASTOP ZG  za suzbijanje larvi komaraca.

Koordinaciju rada sa zemlje sprovešće šef stručno operativnog tima preduzeća „Eko -Dez“ iz Beograda Petar Simić, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred Opšrinske uprave Bečej Zoranom Kovač

 Tretman će se obaviti na teritoriji opštine Bečej.

Molimo pčelare da preduzmu potrebne aktivnosti.