Opština Bečej: 200 novih sadnica

U prethodne dve nedelje u Opštini Bečej je posađeno oko 200 novih stabala. Javno preduzeće „Komunalac“ je u okviru programa redovnog održavanja i sađenja novih sadnica u nekoliko navrata na lokacijama kako u gradu tako i u naseljenim mestima pošumila pojedine ključne prostore. Ovoga puta reč je o projektu pošumljavanja javnih površina, koji je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine u iznosu od 1,6 miliona dinara, dok je Opština Bečej za te namene izdvojila oko 400.000 dinara.

Jedna od lokacija za sađenje bila je i sanirani prostor nekadašnje divlje deponije između Drljana i Mileševa gde je urađena sadnja vetrozaštitnog pojasa, kojeg će činiti sada 150 sadnica lipe i topole.Pored toga i u Novom Selu, odnosno na prostoru Treće Mesne zajednice posađena su nove sadnice u ulici Danila Bućana. Na ovaj način sad je formiran manji parkovski prostor što će svakako biti lepa oaza za stanovnike ovog dela grada.  Na tom potezu posađeno je četrdeset i jedna sadnica različitih vrsta stabala.Javno preduzeće „Komunalac“ preuzelo je i obavezu  da ove nove sadnice kao i druge zelene površine u gradu održava.