Opština Bečej: U toku su dve javne rasprave – o izmeni odluke o boravišnoj taksi i o lokalnom planu upravljanja otpadom

Opština Bečej je na svojoj internet stranici objavila da su trenutno  toku dve javne rasprave i to Javna rasprava o izmeni boravišne takse i Javna rasprava o upravljanju otpadom.


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Oštinska uprava opštine Bečej, Odeljenje za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, u postupku pripreme nacrta

ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom iste i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Javna rasprava o nacrtu odluke sprovodi se u periodu od 08.11.2021 do 23.11.2021. godine.

Pismeni predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Bečej, zaključno sa 22.11.2021. godine, Odeljenju za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, na e-mail adresu: marija.korovljev@becej.rs

Dana 23.11.2021. godine u periodu od 16 časova do 18 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bečej, Trg oslobođenja br. 2, održaće se usmena javna rasprava, te se pozivaju sva zainteresovana lica da uzmu učešće u istoj. Po okončanju javne rasprave Odeljenju za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi na osnovu čega će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na internet stranici opštine Bečej.


Oštinska uprava opštine Bečej, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor, u postupku pripreme nacrta

LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE BEČEJ 2021-2031

poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom istog i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Javna rasprava o nacrtu plana sprovodi se u periodu od 12.11.2021. do 29.11.2021. godine.

Pismeni predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Bečej, zaključno sa 28.11.2021. godine, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor,  na e-mail adresu: urbanizam@becej.rs

Dana 29.11.2021. godine u periodu od 16 časova do 18 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bečej, Trg oslobođenja br. 2, održaće se usmena javna rasprava, te se pozivaju sva zainteresovana lica da uzmu učešće u istoj.

Po okončanju javne rasprave Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi na osnovu čega će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na internet stranici opštine Bečej.


Materijal za obe ove rasprave možete preuzeti na internet stranici Opštine Bečej i ovde:

LPOU

Odluka-o-izmeni-boravisne-takse