„Potisje-Bečej“: Reciklaža staklene ambalaže

Sredinom avgusta preduzeće “Potisje Bečej” doo je započelo i novi ciklus prikupljanja sekundarnih sirovina i to kroz poseban program za staklenu ambalažu.

Tim povodom je održana i konferencija za štampu na kojoj su govorili direktor ovog preduzeća Zoltan Feješ, Boris Gaković, referent za ekologiju i Bojana Perić, direktorka firme “Ekostar Pak” iz Beograda koja je partner u ovom projektu.
Kod nas u Srbiji, pod pretpostavkom da Bečej nije izuzetak, 85 odsto stakla u komunalnom otpadu čini staklena ambalaža koja može biti predmet reciklaže. Od svih vrsta stakala, staklena ambalaža je najbitnija u toku upravljanja komunalnim otpadom i jedino staklena ambalaža može da se reciklira ponovnim topljenjem u cilju 100 posto i bezgranični broj puta u cilju dobijanja nove sirovine. Samim tim i ekonomski je ovakva vrsta reciklaže najisplativija jer su uštede u potrošnji sirovina i energije čak 80 odsto u odnosu na to da proizvodemo novu staklenu ambalažu upotrebom samo prirodnih sirovina. U praksi, nažalost, zbog neadekvatnog nivoa separacije staklene ambalaže iz komunalnog otpada, teško dolazimo do nekih većih količina sa kojima se može ozbiljnije raditi. Većina staklene ambalaže je izmešana, kad govorimo o različitim bojama stakla (bela, smeđa, zelena), pa je iz tog razloga teško reciklirati i upotrebiti ponovo za proizvodnju. U zavisnosti od boje stakla, temperature topljenja stakla se razlikuju, sortiranje stakla prema boji dodatno poskupljuje proces, a potrebno je imati razvijeni sistem za sakupljanje staklene ambalaže, pa u zemljama u razvoju, stoga, najveći deo staklene ambalaže najčešće završi na deponiji.

Cilj ove akcije koje preduzeće „Potisje Bečej“ radi sa svojim sad već standardnim partnerom kada je proces reciklaže u pitanju „Ekostar Pak“ je promocija reciklaže staklene ambalaže kod stanovnika naše opštine. Za to su predviđene i stimulacije u vidu poklona, pa će tako za svakih 15 komada staklene ambalaže građani dobiti platnenu torbu za kupovinu sa sloganom akcije i znakom ova dva preduzeća. Akcija će trajati do kraja novembra meseca a za tu namenu je do sada obezbeđeno oko 1000 poklon tašni. U dvorištu direkcije „Potisja Bečej“ (Miloša Crnjanskog 46) postavljeni su žuti kontejneri u koje će građani moći da odlažu staklenu ambalažu koju su doneli da predaju. Staklenu ambalažu će moći građani da predaju i na blagajni ovog preduzeća na pijaci. U naseljenim mestima skupljaće se na pijačne dane a tačno mesto predaje biće dogovoreno sa upravom u Mesnoj zajednici. Ukoliko građani imaju više staklene ambalaže za predaju mogu da pozovu ovo preduzeće ili da to prijave na telefonskoj aplikaciji pa će Potisje organizovati preuzimanje.

Sa aspekta zaštite životne sredine, reciklaža staklene ambalaže predstavlja najbolju moguću opciju upravljanja otpadom. Ovaj projekat je važan i sa aspekta produženja i iznalaženja novih oblika saradnje između komunalnih preduzeća na lokalu i operatera sekundarnim sirovinama i to u cilju unapređenja čitavog sistema separacije otpada na nivou države.