Potpisani kolektivni ugovori za javna preduzeća

Kolektivni ugovori za javna komunalna preduzeća potpisani su 8. jula od strane predsednika opštine Bečej i predstavnika Odbora sindikata zaposlenih u komunalano-stambenim delatnostima. Ovim Ugovorom regulisane su sve odredbe koje se odnose na uređenje prava i obaveza iz oblasti radnih prava ovih preduzeća.

Ugovor sadrži sve odredbe koje se odnose prava i obaveze radnika kroz radni odnos uključujući regulisanje radnog vremena, odmor i odsustva sa posla, bezbednost i zdravlje na radu, regulišu ostvarenje zarade, naknade i druga primanja, učešće zaposlenih u upravljanju preduzećem, regulištu prava radnika i preduzeća u slučaju pojave viška radnika, nadoknada štete, ostvarenja i zaštite prava zaposlenih, uslove za rad sindikata u okviru preduzeća, odredbe o pravu na štrajk, odredbe o rešavanju spororova.
Ovaj Ugovor se neposredno primenjuje na sva javna preduzeća čiji je osnivač Opština Bečej, dok će se specifičnosti kod svakog Poslodavca regulisati Kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Kolektivni ugovor kod poslodavca zaključen na osnovu ovog Ugovora, ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenima utvrđuju manja prava i nepovoljniji uslovi od prava i uslova predviđenih Zakonom i ovim Ugovorom.

Ovaj Ugovor je zaključen na period od tri godine. Ovaj Ugovor obavezuje i zaposlene koji nisu članovi sindikata potpisnika ovog Ugovora.
Ugovor je potpisan od strane predsednika opštine Bečej Dragana Tošića i predsednika Odbora sindikata zaposlenih ukomunalno stambenoj delatnosti opštine Bečej Zvonka Dajevića .