Дизајн

Прелом књига и брошура

Медиум доо у својој понуди има и прелом и штампу књига и брошура.

Комплетна обрада књижног блока, обрада фотографија, прелом и дизајн корица, страница, штампа.

Наш тим брине о сваком детаљу књиге. Посебну пажњу поклањамо дизајну корице, јер на основу ње читалац стиче први утисак о самој књизи. Ништа мање није важна и унутрашња организација књиге. Ту је од изузетног значаја избор фонтова, прореда и ситних детаља у којима наше искуство долази до изражаја.