Prezentacija turističkih potencijala Bečeja u Puli

Turistička organizacija opštine Bečej je u periodu 24-26. maja prisustvala na manifestaciji Dani Vojvodine u Istri. Organizator je bila Turistička organizacija Vojvodine, koja je prepoznala našu opštinu kao bitan potencijal u predstavljanju regije. U toku dva dana u Puli, TO Becej se predstavila svojom ponudom, prezentovala nadolazeće manifestacije, turističke potencijale, ali i gastronomsku ponudu. Poseta štandu TO Bečeja je bila odlična. Uspostavljeni su dobri kontakti sa nekoliko turističkih agencija, koje bi u narednom periodu trebalo da dovedu organizovane grupe u posetu Vojvodini, pa i našoj opštini.