Projekat rekonstrukacije kanalizacije u opštini Bečej

Predsednik opštine Dragan Tošić je prilikom ovog otvaranja ulice Stevana Doronjskog govorio i o projektu rekonstrukcije kompletne kanalizacione mreže (fekalne i atmosferske) na teritoriji Bečeja, Bačkog Petrovog Sela i Bačkog Gradišta. On je najavio to kao jednu od najvećih investicija u opštini Bečej u infrastrukturu do sada.

„Opština Bečej je jedna od prve dve tri opštine u Vojvodini koja je dobila projekt i koja će započeti sa izgradnjom i rekonstrukcijom kompletne kanalizacije u Bečeju, Bačkom Petrovom Selu i Bačkom Gradištu. Ugovor će uskoro biti potpisan sa Ministarstvom ekologije, koje je investitor. Ono što će se raditi je rekonstrukcija kompletne kanalizacione mreže, fekalne i atmosferske u ova tri naselja. U ovom trenutku Bečej je pokriven sa 60 posto kanalizaciione mreže a nakon završetka ovog projekta biće 100 posto. U okviru ovog projekta uradiće se novi prečistač otpadnih voda (tačnije biće rekonstruisan onaj stari i jednim delom proširen). Biće takođe urađena kompletna kanalizacija u Bačkom Petrovom Selu i Bačkom Gradištu i biće urađeni prečistači u oba ova naseljena mesta. Ovaj veliki projekat je vredan 30 miliona evra, ne pamtim kada je iz viših nivoa vlasti ovoliko para uloženo kod nas u infrastrukturu. Neke projekte koje smo pre planirali smo zaustavili jer će biti obuhvaćeni sa ovom kompletnom rekonstrukcijom. Dakle, ovim će biti obuhvaćena i kanalizacija u Maloj Bosni što smo ranije planirali da radimo sami. I ovde u Stevana Doronjskog će biti rešeni problemi sa atmosferskom i fekalnom kanalizacijom na kraju ulice. Moramo reći građanima da će radovi trajati sigurno bar 4 godine, biće dosta raskopanih ulica i u Bečeju i u Bačkom Petrovom Selu i u Bačkom Gradištu. Tražimo od građana da imaju strpljenja je to sve radimo za njihovo dobro. Pre nekoliko dana smo potpisali ugovor u Pokrajinskoj vladi za projektnu dokumentaciju za ove projekte, dobili smo 7.5 miliona dinara od njih. To je samo deo sredstva, obaveza opštine Bečej je da izradi idejno rešenje sa lokacijskim uslovima, nas će koštati izrada ove kompletne dokumentacije negde oko 30 miliona dinara. Nadamo se da ćemo dobiti još nekih desetak, petneast miliona iz viših nivoa vlasti, tačnije iz Republike. To nije za projekat učešće to je samo za dokumentaciju. Ovo je veliki projekat koji smo dobili od Ministarstva za ekologiju oni finasiraju projekat i izvođenje radova. Opština veličine Bečeja teško da bi mogla da izdvoji sredstva za projektovanje i sredstva za nadzor jer samo nadzor je 2% od ukupnog iznosa projekta. To će biti ozbiljan posao narednih nekoliko godina, mi ćemo morati da se jako dobro organizujemo se jer će tu biti mnogo izvođača, podizvođača, radiće čak dvadesetak ekipa. Kada se to završi svi građani, sva domaćinstva će morati da se priključe na kanalizaciju jer mi sa tom kanalizacijom čuvamo i kvalitet naše pijaće vode. Bečej ima kvalitetnu pijaću vodu ima dobru fabriku vode. Vodovod ćemo poboljšati i rekonstruisati i u naseljenim mestima a ti prečistači moraju biti samoodrživi, oni moraju da naplate svoj rad od privrednih subjekata i građana a to znači i da će svi morati da budu priključeni na kanalizaciju. Kad to završimo slede projekti izgradnje i rekonstrukcije puteva. Biće u nekom narednom periodu iz viših nivoa vlasti i za lokalne puteve i to ozbiljna sredstva.“ – rekao je Dragan Tošić.


Predsednik Tošić je govorio i o još jednom planiranom većem projektu za koji opština pokušava da nađe najbolje rešenje. U pitanju su sanacije i zatvaranje atmosferskih kanala, pre svega onog kod stadiona u Donjem parku.

Kanal u Donjem parku neće biti zatvoren u okviru ovog pro-jekta, to nije u planu, ali biće u toku ove godine očišćen kanal.  Iz Ministarstva ekologije ćemo dobiti sredstva od 13 miliona za čićenje tog kanala. Kanal će biti očišćen kompletno uradiće se izmuljavanje tog kao i kanala u Medenjači. To će opština Bečej u saradnji sa DTD-om uraditi i finansirati. Zacevljenje tih kanala je još uvek veoma veliki projekat i to je tehnički veoma komplikovan proces, previše komplikovan za nas da to isprojektujemo pa smo to prepustili stručnijoj ekipi u preduzeću Vode Vojvodine. Oni će izraditi projekat kako da se uradi rešenje da se zatvori taj kanal a da ima prihvat takvu količinu vode kao što je sada. Nije samo rešenje zabetonirati jer na taj način kanal prima manje vode nego kad je podloga zemlja. Mislim takođe i kada budemo uradili kompletno kanalizaciju i kada svaka kuća bude bila na tom potezu priključena na kanalizaciju problem neće biti takav kao što je sad, to čak može da bude i lep kanal.“ rekao je Tošić.