Prvi krug upisa u srednje škole u četvrtak i petak

U Gimnaziji u Bečeju prvi krug upisa za prvi razred srednje škole je 14. i 15.  jula od 8 do 15 časova.

U Ekonomsko-trgovinskoj školi prvi krug upisa održaće se takođe 14 i 15. jula od 8 do 15 časova (drugi upisni rok je sledećag dana, 16.jula od 8 do 15 časova takođe). U ovoj školi biće održan i treći upisni rok za one koji polažu prijemni ispit i to u akvustu 26. i 27. avgusta od 8 do 12 časova. Podnošenje prijave elektronskim putem je 14.7. od 8 časova do 20.7. do 24 časa (posle prvog i posle drugog upisnog kruga)

U Tehničkoj školi u Bečeju prvi krug upisa za „prvake“ održaće se 14. i 15. jula od 8 do 15 časova (drugi krug je 16. jula od 8 do 13 časova). Sve informacije mou da se dobiju na sajtu ove škole.


Učenici koji su raspoređeni u školu, odnosno obrazovni profil, upis mogu da obave na jedan od sledeća dva načina:

1) na portalu eUprave, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem korišćenjem informacionog sistema eUpis (https://mojasrednjaskola.gov.rs/). U tom slučaju učenici ne dolaze u školu. Usluga će biti dostupna u periodu upisa. Popunjavanjem prijave za upis učenika u srednju školu, roditelj/drugi zakonski zastupnik unosi podatke koji su školi neophodni za upis učenika u srednju školu.Uneti podaci će školi biti vidljivi u okviru usluge eUpis, a proveru potrebnihčinjenica u skladu sa zakonom ovlašćeno lice će sprovesti pristupom postojećimevidencijama po službenoj dužnosti, na isti način kao i za učenika koji radi upisadođe u školu. Ukoliko je upis uspešan, roditelj će biti obavešten o tome. Ukoliko upisnije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi, kadaje potrebno proveriti sve unete podatke, kao i podatke koji su dohvaćeni iz službenihevidencija, te otkloniti nedostatke i učenika upisati u školu.

2) neposredno u školi, pismenim putem, kada podnose sledeća dokumenta:

  1. prijavu za upis,
  2. uverenje o ispunjenosti zdravstvenih uslova za obrazovni profil koji upisuju.

VAŽNO: Sve ostale podatke koji su neophodni za upis učenika škola pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom.

Potvrdu o ispunjenosti zdravstvenih uslova kandidat dostavlja neposredno u školi, ukoliko škola nije u mogućnosti da potvrdu pribavi elektronskim putem. Učenici koji se upisujuelektronskim putem uverenje donose pri prvom dolasku u školu.

Bez obzira na način upisa, po odluci Saveta roditelja, potrebno je uplatiti 2.500,00 dinara na ime osiguranja i roditeljskog doprinosa. Dokaz o uplati doneti na upis ili pri prvom dolasku u školu (za one koji se upisuju elektronskim putem).