Sednica SO Bečej: Ugostitelji oslobođeni plaćanja zakupa za bašte

Na 14. sednici ovog saziva SO Bečej odbornici su ponovo usvojili predlog da opština izađe u susret ugostiteljima i oslobodi ih od plaćanja zakupa javnih površina koje su vlasništvu opštine Bečej za letnje i zimske bašte. Razlog za ovo je i dalje veoma nestabilno finansijsko stanje koje je proizvela pandemija u ovom privrednom sektoru. Iako su kafići i restorani u poslednjih nekoliko meseci radili bez nekih većih ograničenja epidemija je desetkovala broj posetilaca kako zbog mera i pravila za rad u objektima i baštama tako i zbog opreza građana zbog mogućnosti širenja zaraze u lokalima. U obrazloženju opštinske odluke kaže se da je ugostiteljima bilo „otežano obavljanje delatnosti zbog preduzimanja mera na suzbijanju pandemije COVID-19 od strane organa Repubike Srbije, AP Vojovodine i Opštine Bečej. Oni se oslobađaju od plaćanja zakupnine za period od 01. oktobra 2021. godine do 15. novembra 2021. godine za letnje bašte i u periodu od 15. novembra 2021. godine do 15. marta 2022. godine za zimske bašte.

Na ovoj sednici usvojen je godišnji plan rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Turističke organizacije Bečej. Nejasno je zašto je ovaj plan tek sada stigao pred odbornike jer sad više nije mnogo relevantan zbog toga što većina od pobrojanih manifestacija koje su deo ovog plana zbog epidemioloških razloga nisu održane ili su odložene. Pa tako u planu i dalje stoji održavanje i Tanderbala, Zavičajnih dana, likovnih kolonija i sl. U svakom slučaju plan je jednoglasno usvojen od strane odbornika.

Budžetsko usklađivanje sa, na prethodnoj sednici usvojenim rebalansom, usvojeno je na ovoj sednici za JP „Komunalac“ i USKAO „Đorđe Predin Badža“.

Na predlog upravnog odbora Narodne biblioteke Bečej odbornici su usvojili i Odluku o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora biblioteke dok je procedura za imenovanje direktora Gradskog pozorišta odlukom podbornika o usvajanju rešenja o ponovnom imenovanju dr Zdravka Petrovića završena.

Odbornici su usvojili i Rešenje o određivanju doktora medicine Doma zdravlja „Bečej” Bečej za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Na spisku su 30 lekara.

Željko Kovačev je imenovan za predsednika Saveta za budžet i finansije na mandatni period na koji je izabrana Skupština opštine Bečej a Žolt Kovač iz Bečeja za predsednika Komisije za predstavke i žalbe.

Imenovani su i članovi Komisija za praćenje rada Radnog tela za praćenje primene Lokalnog plana akcije za decu opštine Bečej i to su: Marjana Dimitrov kao predsednica, Biljana Gagić i Dunja Šari kao članovi.

Na sednici je usvojena odluka o prodaji dve parcela u vlasništvu opštine Bečej privatnim licima u širem centru grada u ulicama Novosadskoj i Uroša Predića za nešto više od 1.5 milion odnosno oko 907 hiljada dinara.

Svi predloženi dokumenti izglasani su u Skupštini jednoglasno i bez rasprave.

Na kraju sednice novinarima se obratio i predsednik Skupštine SO Bečej, Igor Kiš koji je sumirao odluke usvojene na ovoj sednici: „Na današnjoj sednici imali smo 12 tačaka i s jedne strane su bile na redu tačke koje su pretežno tehničke prirode kao što su prodaja parcela u javnoj svojini. Kada su u pitanju javna preduzeća na prošloj sednici smo imali rebalans gde su JP „Komunalac“ i Sportski centar usaglasili njihove planove i programe i budžetske potrebe i to smo na današnjoj sednici jednoglasno usvojili i potvrdili da oni mogu da raspolažu sad sa tim sredstvima koja su im opredeljena rebalansom i u posebnim programima za javna preduzeća. Skupština je danas usvojila predlog i da se ugostitelji ponovo oslobode plaćanja zakupnine za zatvorene i otvorene bašte za one prostore koji su u svojini opštine Bečej. Nastavljamo taj program jer smo rešili da izađemo na ovaj način u susret našim ugostiteljima jer znamo da su i dalje u veoma teškoj situaciji što je uzrokovala pandemija i oni se još uvek bore da prežive.“