Sednica SO Bečej: Usvojen drugi rebalans budžeta

Na trećoj sednici SO Bečej usvojen je drugi ovogodišnji rebalans budžeta. Izvestilac ove prve tačke dnevnog reda sednice bio je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić. Razlog za rebalans budžeta, prema njegovim rečima, bilo je usklađivanje budžeta sa smanjenim prilivom poreskih sredstava od zarade u letnjem periodu kada je bilo odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i usklađivanje priliva prihoda iz viših nivoa vlasti. Za ovu godinu je planiran deficit u budžetu od skoro 100 miliona dinara koji bi trebalo da se pokrije iz prenetih neutrošenih sredstava i iz zaduživanja kod poslovnih banaka. Rebalans kao i sve ostale tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno i bez rasprave.

Tek na trećoj sednici izabrana su i skupštinska radna tela u novom sazivu pa su tako usvojene odluke o formiranju novih komisija (mandatna, kadrovska, statutarna, za predstavke) i novih saveta (za budžet, društvenu delatnost, privredu, urbanizam). Pored skupštinskih tela usvojena je i dopuna kadrovskog plana prema kojem je broj zaposlenih u opštinskoj upravi dopunjen sa još jednim izvršiocem sa visokom stručnom spremom i to na mestu zamenika načelnika opštinske uprave. Pored toga formiran je i kabinet predsednika opštine gde će biti zaposleno 5 novih radnika od kojih 4 lica sa visokom stručnom spremom i jedan zaposleni sa srednjom stručnom spremom. O tome je kasnije u izjavi novinarima govorio i predsednik Tošić.

Formirane su u ovom sazivu i tri odborničke grupe: Odbornička grupa SNS, odbornička grupa SVM i odbornička grupa za POKS i Vojvođanski front zajedno.

Usvojena je Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti radi usklađivanja socijalnih usluga u opštini u novonastalim okolnostima sa pandemijom. Pored toga u novoj Odluci predviđene su i neke izmene koje se odnose na nove procedure ugovaranja sa pružaocima usluga.

Odbornik sa liste Vojvođanski front Ferenc Tot (Liga socijal-demokrata Vojvodine) je podneo ostavku na odborničko mesto jer je prihvatio mesto u kabinetu predsednika opštine Bečej. Novi odbornika sa liste Vojvođanskog fronta je Željko Stankov koji je bio drugi na listi ove koalicije koji je odlukom o osnivanju odborničke grupe POKS/Vojvođanski front pridružio se vladajućoj koaliciji u opštini Bečej. Odbornici SPS-a su za sada ostali van vladajuće koalicije u SO Bečej.

Na ovoj sednici je i potvrđena ranija odluka o odbijanju ponude od strane Opštine Bečej manjinskog partnera preduzeća „Potisje-Bečej“, seksardske firme „Aliska Tera“, koja je ponovo ponudila Opštini Bečej da otkupi i njihov udeo u firmi od 49% za 120 hiljada evra. U obrazloženju ove odluke predsednik opštine je rekao za govornicom skupštine da bi eventualna kupovina ostatka preduzeća „Potisje-Bečej“ imala i komplikovanu pravnu konotaciju jer zakonski nije više dozvoljeno osnivanje novih javnih preduzeća a u tom slučaju kada bi Opština posedovala svih 100 posto to bi neminovno moralo da dobije status javnog preduzeća. Pored toga Opština Bečej sada ima većinski vlasnički status u ovom preduzeću i samim tim upravljačko pravo pa nije neophodno da otkupljuje i ostatak deonica. Opština je takođe saglasna da manjinski partner ponudi na slobodno tržište svoj udeo trećem licu. Predsednik je takođe rekao da on smatra da će ova prodaja potrajati još neko duže vreme jer je veoma teško prodati deo preduzeća u kojem se novom kupcu nudi manjinski status u preduzeću koje kupuje.

Ostatak dnevnog reda ove treće sednice uglavnom se odnosio na usvajenje odluka o prodaji parcela u vlasništvu Opštine Bečej.


O rebalansu budžeta:
„Rebalans je rađen kao i uvek radi usklađivanja nekih budžetskih pozicija, imali smo neke prihode iz viših nivoa vlasti i bilo je neophodno da se uradi i zbog škola i grejanja za šta se ispostsvilo da imamo veće potrebe nego što su planirane. Budžet se već sada puni puno bolje nego što smo planirali zbog koronavirusa i to mi je drago. U prvom rebalansu smo budžet prilično isekli jer su tadašnji prihodi bili mnogo manji u ta dva-tri meseca. Sada se budžet puni dobro i ja se nadam da će tako ostati i nadam se tako i u sledećoj godini. Onda ćemo te naredne godine moći da razmišljamo i o tim nekim investicijama koje su nam neohodne. Kada je u pitanju budžet razmišljali smo da sledeće godine 50 do 60 miliona bude opredeljeno za investicije. Mislim da ćemo ipak sad kad budemo videli kakav će biti septembar i oktobar mesec moći i više sredstaava da izdvojimo za investicije. Zato smo bili malo neodređeni pre desetak dana jer ne možete predvideti u ovakvim okolnostima“ – rekao je nakon sednice predsednik Tošić.


O novom kadrovskom planu:
„Kabinet predsednika imaće 6 članova, dva su pomoćnici, ranije su oni bili u upravi sada je to u kabinetu. Ranije je bilo tri pomoćnika. Ostala četiri člana kabineta biće koordinatori ili savetnici, dva od četiri će sigurno biti zaduženi za finansije i jedan za urbanizam. Kada je u pitanju četvrti član još nismo odlučili ko bi to mogao da bude. Hoćemo, pre svega da pojačamo finansije sa mlađim ljudima koji bi došli da rade u Opštini Bečej. Mi mislimo da javne finansije nisu ni približno iste kao u privredi i veoma je teško kad nekog iz privrede dovedete ovde da radi, da se prilagođava. Zato sada hoćemo da dovedemo neke mlade ljude da bi u nekim narednim godinama imali neke kvalitetnije ljude. Kada je u pitanju zamenik načelnika opštinske uprave koji se takođe nalazi u tom izmenjenom kadrovskom planu mislim da će konkurs biti za desetak dana. Imaćemo, nadam se dobrog zamenika za načelnika Kovača kad ode na godišnji odmor jer u takvim situacijama uprava ne može dobro da funkcioniše. Hoćemo i da taj zamenik radi neke poslove koje načelnik ne može zbog svojih obaveza dovoljno da radi“ rekao je Dragan Tošić.