SO Bečej: 6. sednica – Usvojen opštinski budžet za 2021. godinu

Na poslednjoj sednici SO Bečej u 2020. godini prve dve tačke dnevnog reda odnosile su se na opštinski budžet: odbornici su usvojili Izveštaj o realizaciji opštinskog budžeta u prvih devet meseci 2020.g. U ovom izveštaju opštinska kasa iskazala je prihode u iznosu od 1.016.596.622,00 dinara (od čega su 86.077.957,00 preneta sredstva iz 2019. godine), rashodi su bili 925.455.671,00 dinara. Razlika je 91.140.951,00 u plusu. Nakon ovog usvojen je i budžet za 2021. godinu prema kojem je su planirani prihodi za sledeću godinu 1.662.158.000,00 dinara (od toga je predviđeno da prihodi budžeta budu 1.175.987.00,00 dinara, da prihodi ostalih korisnika budu 37.253.000,00 dinara, a da od drugih nivoa vlasti budu 335.521.000,00 dinara), preneta sredstva iz ove godine procenjeno je da će biti 113.487.000,00 dinara.

Odbornička grupa SVM u SO Bečej je podržala odluku o usvajanju ovog budžeta. Odbornik Viktor Molnar je posebno izdvojio neke projekte iz programa komunalnih delatnosti (projekat postavljanja rasvete na Topolskom putu, izgradnje kanalizacije, izgradnje prečistača otpadnih voda). Odbornik Molnar je naglasio da je pohvalno koliko Opština izdvaja za poboljšanje kvaliteta vodovodne infrastrukture, podsetio da je neophodno i da se više ulaže u projekte zaštite životne sredine, izdvojio je i projekat sanacije keja na Tisi jer je ovaj prostor veoma važan kao potencijalni turistički resurs u gradu. Viktor Molnar je takođe predložio da se u narednom periodu izdvoji i malo više sredstava za programe prevencije i edukacije u zdravstvenom sistemu opštine, pohvalio je i ulaganja i donacije iz stranih izvora i od Mađarskog nacionalnog saveta.

Novi budžet za 2021. godinu pred odbornicima opštine Bečej predstavio je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić koji je izrazio zadovoljstvo što će novi budžetski plan omogućiti da se u sledećoj godini realizuju neki prioriteti koje su građani opštine Bečej izglasali po mesnim zajednicama. „Budžet za sledeću godinu je planiran tako da je jednim delom socijalnog karaktera a u drugom delu investicioni. Mi razmišljamo o tome šta su sadašnje potrebe ali razmišljamo i o budućnosti Bečeja.“- rekao je na početku izlaganja predsednik opštine.

On je na ovoj sednici rekao i da se u formiranju budžeta vodilo računa o tome da sve mesne zajednice u bečejskoj opštini budu podjednako zastupljene u budžetu u odnosu na potrebe. Projekti i investicije koje je izdvojio u svom izlaganju, a koji su predviđeni za sledeću godinu, su: projekat izgradnje kanalizacije na teritoriji Bečeja (trenutno stanje je 64 posto pokrivenosti kanalizacionom mrežom u gradu). Tošić je napomenuo da izgradnja kanalizacija u naseljenim mestima u ovom trenutku nije realno moguća investicija jer prečistač za sada ima jedino Bečej i da će to u budućnosti biti velika investicija). Predsednik opštine je najavio i projekat izgradnje kružnog toka kod „Živinoprometa“ za koji je od Pokrajinske vlade za sada dobijeno 2.5 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije (izgradnja tog kapitalnog projekta bila bi u tom slučaju predviđena u sledeće dve-tri godine), projekat izgradnje prečistača otpadnih voda (vrednost ovog projekta je procenjena na 9.000.000 evra), rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji cele opštine Bečej, izgradnju i opremanje bušotine i završetak projekta izgradnje degazatora (ta buština je jedina u Vojvodini koja nije u vlasništvu NIS-a, najavio je i moguće javno-privatno partnerstvo za projekat korišćenja ovog potencijalnog izvora toplotne energije za izgradnju mreže do korisnika), sanaciju keja na Tisi, sanaciju dela zgrade Gradskog muzeja, najavio je i rekonstrukciju biciklističke staze u Novom Selu, sanaciju škole u Mileševu, projekat rekonstrukcije puta ka Poljanici (iz sredstava za atarske puteve), rekonstrukciju Novosadske ulice itd…

Na sednici je takođe usvojeno nekoliko pravilnika, i to Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi, Pravilnik o korišćenju službenih vozila, Pravilnik o obezbeđivanju i pružanju usluga ličnih pratioca. Usvojena je Odluka o lokalnim taksama, izmena Plana rada Centra za socijalni rad kao i izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada PU „Labud Pejović“, izveštaj o radu za 2019. godinu JP „Toplana“, Program poslovanja za 2021. godinu za preduzeće „Potisje-Bečej“ doo.

Na poslednjoj sednici u 2020. g. je potvrđen reizbor direktora Centra za socijalni rad. Ivona Božović ostaje na čelu ove ustanove. Sportski centar, odnosno USKAO „Đorđe Predin-Badža“ je dobio novog direktora, na istoj sednici je usvojena ostavka dosadašnjeg direktora Dejana Terzića i imenovan je novi direktor Čaba Andruško (profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani kinezoterapeut). Na ovoj sednici imenovana je i nova zamenica opštinskog pravobranioca, Ljiljana Andrić na mandatni period od pet godina. Izabrani su i članovi novoformiranog opštinskog Saveta za mlade: Dane Mandić, Dijana Peter, Katarina Milić, Nemet Imre, Gordana Adamov, Aleksandar Đekić i Pap Kristina. Imenovan je i Žolt Lovaš Latinčić za sekretara SO Bečej nakon isteka mandata prethodnog sekretara Irine Korenoj Vračarić.

Na ovoj poslednjoj sednici u 2020. godini izabrana je i nova opštinska Izborna komisija u ovom mandatu. Na čelu je i dalje predsedavajući Marko Božović (za zamenika mu je izabran Friš Laslo), sekretar Izborne komisije ostaje Zoran Kovač, načelnik opštinske uprave.

Sve odluke na ovoj sednici usvojene su jednoglasno.