SO Bečej: Odbornicima predstavljen budžetski portal

Na kraju 18. sednice predstavnice Stalne konferencije gradova i opština predstavile su odbornicima projekat uvođenja budžetskog portala u rad opštine. Ovaj projekat je deo aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“, koji se sprovodi uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju – SIDA i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP i čini deo šireg programa SIDA/UNDP „Platforma za odgovorno upravljanje finansijama“ koji u Srbiji predstavlja nastavak prethodne faze iz 2016-2018 godine u okviru koje je testiran pristup za uvođenje budžetskih portala.

Svrha izrade budžetskih portala u jedinicama lokalne samouprave jeste da se odbornicima skupština jedinica lokalne samouprave, ali i skupštinskim službama i organizacionim jedinicama u drugim organima (u zavisnosti od interesovanja) omogući da prate pripremu i izvršenje budžeta tokom cele godine, kroz detaljne informacije o izvršenju tekućeg budžeta i pripremi novog od veoma rane faze, kroz povezanost sa zvaničnim sistemom budžeta i odeljenjem za finansije. Kako bi se unapredilo upravljanje javnim finansijama i konkretizovao princip dobrog upravljanja u ovom aspektu rada lokalne samouprave, cilj budžetskog portala je da pored pregleda budžetskih prihoda i rashoda na mesečnom nivou uštedi vreme korisnika tako što su sve relevantne budžetske informacije ponuđene na jednom mestu. Ovakav elektronski sistem važan je i sa stanovišta racionalizacije poslovanja budžetskih/finansijskih službi u korisničkim jedinicama lokalne samouprave.

Šta je sve ono što je predviđeno da odbornicima i javnosti omogući praćenje portala: budžetski izveštaji (štampanje i prikaz na ekranu), koji je pravni osnov nekog budžetskog procesa, prikaz građanskog (civilnog) budžeta, uporedne prikaze: plan i mesečno izvršavanje budžeta u formi Odluke o budžetu i tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primanja (izvorni i ustupljeni prihodi), transfer sredstava, donacije, primanja od prodaje nefinansijske imovine, primanja od zaduživanja, plan i mesečno izvršavanje budžeta (izvršeni rashodi i izdaci), prikaz informacija o kreditima, kapitalni projekti i investicije, sva relevantna dokumenta (odluka o budžetu, rebalansu, završnom računu, revizorski izveštaji -interne i eksterne revizije, ali uz saglasnost rukovodioca JLS, periodični izveštaji,godišnji izveštaji FUK-a, mesečni izveštaji ministarstvima), aktuelnosti (vesti, najave događaja, pozivi, izveštaji i slike sa budžetskih događaja (javne rasprave, budžetski forumi, okrugli stolovi, ankete,…), izveštavanje drugih o budžetskim pitanjima JLS), analize i projekcije stručnih finansijskih i budžetskih službi Milana Radomirović iz Stalne konferencija gradova i opština se nakon sednice obratila novinarima i najavila da će da će Budžetski portal, kao nadogradnja postojeće zvanične stranice opštine Bečej, biti postavljena i biti u funkciji početkom sledeće godine.„Budžetski portal predstavlja alat o elektronskom izveštavanju o prihodima, rashodima i lokalnom budžetu opštine. Ova aplikacija namenjena je pre svega odbornicima kao donosiocima odluka i zakonodavne vlasti, a zatim svim ostalim građanima, zainteresovanoj javnosti, investitorima, donatorima da u realnom i tekućem vremenu prate mesečno izvršenje prihoda i rashoda preko ove aplikacije. Poenta i jeste, da sve ono što je bivalo rasuto na nekoliko mesta, bude skoncentrisano na jednom mestu. Dakle, od pitanja šta je budžet i kako se priprema, do toga šta je planirano i šta je zaista i urađeno trošenjem budžeta. rekla je Milana Radomirović.

Za ažuriranje podataka na portalu biće zadužena finansijska služba u opštini Bečej.