SO Bečej: 7. sednica SO Bečej – Planovi javnih preduzeća za 2021. godinu

Prva ovogodišnja sednica SO Bečej donele je pred odbornike uglavnom planove i programe javnih preduzeća i to programe poslovanja za 2021. godinu kao i posebne programe korišćenja budžetskih sredstava koja su ove godine iz opštinskog budžeta izdvojena za ova preduzeća. Na petnaestominutnoj sednici su bez rasprave odbornika SO Bečej usvojene sva predložena dokumenta većinom glasova.

JP „Vodokanal“ je planirane prihode za sledeću godinu projektovao za 24% uvećane u odnosu na 2020. godinu i to uglavnom zbog priliva iz opštinskog budžeta kao i zbog primene novog cenovnika za isporuku pijaće vode i od otpadnih voda kao i planiranog većeg obima usluga. Novi cenovnik predviđa povećanje cena za korisnike od 20%. Planirani prihodi su procenjeni na 202.902.600,00 dinara a rashodi 201.818.348,00 dinara, dakle planiran je dobitak od 1.084.252 dinara. Za sledeću godinu je u okviru ovog budžeta predviđeno da Opština Bečej sa 79% procenta učestvuje u projektu „Zamena vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže -Treća faza“ i to u iznosu od 22.459.000,00 dinara a da se za ovaj projekat 21% sredstava obezbede iz viših izvora vlasti što je negde oko 6.000.000,00 dinara. Iz opštinske kase biće finansirana i sredstva za održavanje atmosferskih kanalizacija, fontana, zalivnog sistema i javnih bunara i to u iznosu od skoro 3 miliona dinara.

JP „Toplana“ je u materijalu koji je dostavljen odbornicima SO Bečej u kojem je na skupštinsku proceduru predao plan za sledeću godinu naveo da za ovo preduzeće u narednoj 2021. godini svi pokazatelji pokazuju „trend oporavka i poboljšanja performansi preduzeća na gotovo svim poljima“. U finansijskom planu predviđeno je 167.670.000,00 dinara prihoda, a rashodi su predviđeni na 152.270.000,00 dinara, što čini negde oko 15.400.000 dinara bruto dobiti. Subvencije Opštine Bečej za ovo preduzeće su 15.300,000,00 dinara. Najveći deo sredstava od subvencije iz opštinskog budžeta namenjeno je za opravke usled havarija i održavanje sistema i to 6 miliona dinara (prošle godine bilo je 5 miliona) i za investiciono ulaganje u rekonstrukciju vrelovoda u Zoltana Čuke koja iznosi negde oko 3.5 miliona.

JP „Komunalac“ je takođe za sledeću godinu predvideo dobit, i to u iznosi od 1.137.000,00 dinara (prihodi su predviđeni na 172.487.000,00 dinara a rashodi na 171.351,000 dinara). Kada je u pitanju tzv. program korišćenja budžetskih sredstava opštine Bečej za komunalne delatnosti biće izdvojeno 79.600.000,00 dinara, subvencije ovom preduzeću iznose 38.280.000,00 dinara.

Pored programa i planova tri javna preduzeća na ovoj sednici SO Bečej usvojena su i dva pozitivna mišljenja odbornika za obavljanje istovremeno više funkcija. Odbornik Laslo Feher moći će da obavlja istovremeno i funkciju predsednika Nadzornog odbora Vode Vojvodine u Novom Sadu a Ljiljana Andrić će istovremeno obavljati i funkciju zamenika opštinskog pravobranioca a ostaće i dalje predsednica Nadzornog odbora JP „Komunalac“.