Sredstva za sanaciju krova Gradskog pozorišta

Opština Bečej je na ovogodišnjem konkursu „Gradovi u fokusu“ za projekat „Da ne prokišnjava kultura“ dobila za deo projekta koji se odnosi na sanaciju krova 14 miliona dinara. Prema projektu participacija lokalne samouprave u ovom projektu trebalo bi da bude 1.9 miliona dinara. 

Projekat sanacija krova je već odavno najavljivan ka jedan od prioriteta jer je krovna konstrukcija zgrade u veoma lošem stanju i kada su veće kiše vode bude i na sceni, što opet narušava i samu bezbednost zgrade i konstrukcije. Ovi radovi na krovnoj konstrukciji su preduslov i da se nastavi sa sanacijom cele zgrade uključujući i fasadu. Zgrada Gradskog pozorišta je jedna od najstarijih u gradu (skoro 200 godina) i doživela je nekoliko rekonstrukcija prostora od kojih je ona najveća bila čak negde 70-tih godina. Nakon toga rađene su samo popravke i sanacije dela prostora i infrastrukture. Rekonstrukcija krova je prva faza jer tek nakon toga moguće je nastaviti sanaciju zgrade dalje. U sledećim fazama trebalo bi da se uradi i ozbiljnija hidroizolacija celog prizemlja zgrade jer su zidovi vlažni zbog podzemnih voda. Tek na kraju kada se sve to uredi trebalo bi da dođe na red i fasada pa i dodatno unutrašnje uređenje, osavremenjavanje prostora, opreme i slično.

 Za ovih predviđenih oko 16 miliona dinara trebalo bi da se urade limarski radovi (demontaža starih i postavljanje novih oluka, opšiva i dr.) tesarski radovi (zamena dotrajalih greda, letvisanje, podaščavanje krovne i tavanske konstrukcije), skidanje u zamena crepa, rekonstrucija dimnjaka, demontaža i montaža gromobrana i dr.

Iz Gradskog pozorišta se nadaju da će moći već ove godine da se krene sa predviđenim radovima, tačnije već tokom letnjih meseci i da budu završeni pre početka jesenje sezone ali to sada zavisi pre svega od toga kojim tempom će Ministarstvo prebacivati sredstva i od procedure sa javnim nabavkama.