Бечејпромет радник у прозводњи

ОгласиПословни огласи

ДОО Бечејпромет запошљава раднике у производњи

Назив посла : РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ – ФИЗИЧКИ РАДНИК Број тражених извршилаца : 2 Образовање: -минимум завршена основна школа Врста

Read More