Појачан инспекцијски надзор за придржавање одређеног радног времена за угоститеље и кладионице

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗОСТАНКУ ОБАВЕШТЕЊА О НАДЗОРУ Oдсек за инспекцијски надзор обавештава све привредне субјекте да ће се вршити појачан ванредни

Read more

Обавештење о предстојећем инспекцијском надзору

Република Србија , Аутономна покрајина Војводина, Општина Бечеј Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор   Одсек

Read more

Обавештење Одсека за инспекцијски надзор општине Бечеј о чишћењу снега

Обавештавамо Вас да се према Општинској Одлуци о одржавању чистоће (пречишћен текст „Службени лист општине Бечеј број“ 7/2009 и 3/2010),

Read more