извештај ревизије

Економија

Извештај Државне ревизорске институције о пословању општинске управе

Државна ревизорска институција је 15. децембра на свом сајту објавила Извештај о ревизији правилности пословања Општине Бечеј која се односи

Read More