конкурс

Спорт

Општина Бечеј појачано контролише трошење средстава за спорт

Општина Бечеј недавно је објавила резултате конкурса којим се финансирају годишњи програми спортских клубова, удружења и организација у циљу задовољавања

Read More
Друштво

Кoнкурс зa oмлaдинскe вoлoнтeрскe прojeктe – “MЛAДИ СУ ЗAКOН 2018 – Зaпaднa Вojвoдинa”

Рeсурс цeнтaр зa Зaпaднoбaчки, Jужнoбaчки и Срeмски oкруг, Сoмбoрски eдукaтивни цeнтaр, у сaрaдњи сa Бeчejским удружeњeм млaдих и Eврoпским eдукaтивним цeнтрoм и

Read More