мир и безбедност“

Млади

БУМ: Семинар „Млади у буџетском процесу“

Упериоду од 25. до 28. јануара одржан је семинар „Млади у буџетском процесу“ који је окупио представнике локалних самоуправа, Канцеларија

Read More