Могућности за унапређење положаја деце и младих Рома у систему образовања