Пројекат реконструкције сатне куле и дела крова

Покрајински завод за заштиту споменика културе је на сајту јавних набавки објавио да је у процесу закључивања уговора са групом

Read more

Обновљене четири бисте бечејских хероја НОБ-а

Четири бисте бечејских хероја и СКОЈ-еваца су коначно после неколико година од када су украдене и ошетећене обновљене и то

Read more