МЗ Милешево – Дрљан: Округли сто о заштити животне средине

Уоквиру пројекта „Шума зове на дијалог“ МЗ Милешево-Дрљан и Мрежа „Пошумимо Војводину“ организовали су округли сто „Значај шумских заштитних појасева

Read more

„Пошумимо Војводину“: Општина нема планове пошумљавања

Истраживање мреже „Пошумимо Војводину“ показује да војвођанске општине готово у потпуности немају годишње и вишегодишње планове пошумљавања, ни извештаје, нити

Read more