презентације је била промоција туризма и туристичких потенцијала