Од данас почињу Дани Радичевића: Меморијал Милан Вујновић

Од данас (петак 20. септембра) почиње манифестација Дани Радичевића: Меморијал Милан Вујновићса и Сеоска слава Мала Госпојина са следећим програмом:

Read more

Удружење жена „Дилижанса“ из Радичевића добило је донацију Телeкома Србије

Прojeкaт „УдруЖeнe“ je прoгрaм кojи финaнсирa кoмпaниja „Teлeкoм“ кojи имa зa циљ пoдршку жeнскoм прeдузeтништву кao дeo пoдршкe eкoнoмскoг рaзвoja

Read more