Радна група за израду Локалног плана за борбу против корупције