распореду одоношењу џакова са секундарним сировинама