Бечејпревоз редуковао број полазака из Бечеја

„Због пандемије изазване коронавирусом, заразном болешћу чије је сузбијање од интереса за Републику Србију, Бечејпревоз редукује ред вожње. Истакли смо редуковане

Read more