„Забава и опасност на интернету“

Друштво

Пројекат „Забава и опасност на интернету“: Aпликације за контролу

Апликације родитељског надзора можете користити када не постигнете договор са децом о начину коришћењу интернета на рачунарима или мобилним телефонима.

Read More