Закона о шумама

Друштво

„Пошумимо Војводину“: Општина нема планове пошумљавања

Истраживање мреже „Пошумимо Војводину“ показује да војвођанске општине готово у потпуности немају годишње и вишегодишње планове пошумљавања, ни извештаје, нити

Read More