Закуп земљишта у државној својини

Економија

Општина Бечеј: Закуп земљишта у државној својини

Општинска Комисија за спровођење поступка јавног надметања задавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини објавила је други круг јавног

Read More