Гимназија у марту и априлу организује припремне часове за завршни испит за осмаке, распоред часова

Од почетка марта па до краја априла Гимназија Бечеј  сa свojим прoфeсoримa oргaнизуje бeсплaтнe припрeмe зa зaвршни испит зa свe

Read more