Tehnička škola Bečej: Znanjem do posla

Za predstojeću novu 2021/22 godinu Tehnička škola u Bečeju planira da upiše učenike u prvi razred u okviru četiri područja rada, trećeg i četvrtog stepena obrazovanja: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, lične usluge i saobraćaj. Predviđeni su sledeći obrazovni profili: Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina, Operater mašinske obrade, Bravar/ zavarivač, Elektrotehničar informacionih tehnologija, Frizer, Vozač motornih vozila

Povodom predstojećeg upisa razgovarali smo direktoricom škole Tijanom Grujić koja nam je predstavila predstavnike aktiva nastavnika iz svih oblasti rada. Oni su nam podrobnije opisali svoje programe rada i pozvali učenike da se opredele za jedno od obrazovnih profila koje ova škola nudi.

Jelena Komljenović, nastavnik u školi i član aktiva iz sektora ličnih usluga predstavila nam je smer Frizer. U pitanju je treći stepen.

„Kod nas će učenici koji se odluče da upišu ovaj smer naučiti sve tehnike šišanja i friziranja ali pored toga će tokom višegodišnjeg školovanja naučiti dosta toga i o profesionalnosti, odgovornosti i uspešnoj komunikacije sa budućim klijentima. Radi se sve od šišanja, farbanja, brijanja, muških i ženskih frizura. Mislim da je veoma važno da se naglase prednosti naše škole jer se učenici veoma često dvoume između kursa i naše trogodišnje škola. Važno je da znaju i šta dobijaju ovim obrazovanjem. Nakon naše škole oni dobijaju mogućnost da se usavršavaju dalje i na višem nivou. Dobijaju u školi redovno srednjoškolsko obrazovanje jer imaju i opšte-obrazovnih predmeta, u prvoj godini je to manje više sve isto kao i u drugim školama a u drugoj godini dobijaju i stručne predmete. Kada završe trogodišnji smer postoji i mogućnost upisa petog stepena, to je viši nivo znanja sa zvanjem Kreator muških i ženskih frizura tako da mogu kasnije da rade i kao nastavnici da rade u pozorištu na scenografiji, kostimografiji.ˮ

Endre Aleksander, član Mašinskog aktiva nastavnika predstavio nam je dva smera: operater mašinske obrade i smer bravar/zavarivač. Oba ova smera su trogodišnje škole.

„Veoma nam je važno da naši učenici posle završene tri godine naše škole mogu odmah da počnu da rade. Na smeru operater mašinske obrade već na drugoj godini mogu da se specijalizuju za neke poslove, mogu da izaberu da li će biti strugari, glodači ili brusači. Ovaj drugi smer (bravar, zavarivač) je već od početka određen. Naši učenici kao i svi drugi smerovi u školi na prvoj godini imaju malo više opšte obrazovnih predmete ali već na prvoj godini dobijaju i neke stručne predmete. Na drugoj godini imaju više stručnih predmeta, na trećoj im ostaje samo matematika, srpski jezik i engleski jezik od opštih predmeta ostalo su sve stručni. Kad je u pitanju praktična nastava na prvoj godini imaju jedan dan u radionicama u školi, na drugoj godini kroz program dualnog obrazovanja imaju dva dana prakse u firmama a na trećoj tri dana. Sa svim bečejskim firmama imamo dobru saradnju, naravno sa onima koje rade sa obradom metala, ali imamo i saradnju sa firmama u opštinama u okruženju pa na taj način i učenici koji su iz tih mesta mogu tamo da odrade praksu. Na samom početku mi i roditeljima naših budućih učenika odmah skrećemo pažnju na to šta znači za svakog učenika ulazak u neku firmu već tokom školovanja, često se dešava da nakon prakse oni tamo i ostanu da rade. Zaposleni tamo za dve godine upoznaju tu decu, rade sa njima i znaju koliko dobro rade, koliko su vredni ili zainteresovani. Moram da naglasim da se rad svih učenika u firmama prati, prati se njihova angažovanost, uspeh, redovni dolasci … sve. Većina naših učenika nakon trogodišnjeg školovanja mogu bez većih problema da nađu posao, naša škola im omogućava da imaju prilično dobru zaradu ako žele to da rade.ˮ

Jasmina Milošković, član saobraćajnog aktiva nastavnika u školi predstavila nam je smer vozači motornih vozila.

„Ovo je najnoviji smer u školi, pre dve godine upisana je prva generacija. I ovo je trogodišnji smer. Standardno na prvoj godini učenici imaju veći broj opšte obrazovnih predmeta, sada pri kraju druge godine učenici već počinju sa učenjem vožnje za polaganje za B kategoriju vozila. U saradnji sa auto školom „Leson“ deca su već odradila časove na simulatoru vožnje, sledeća faza su 20 časova redovne obuke vožnje za B kategoriju. Na trećoj godini učenici dobijaju obuku za C kategoriju a na kraju godine polažu vožnju i u toj kategoriji i na kraju dobijaju zvanje profesionalnog vozača. Mi smo napravili ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa privatnom auto školom „Leson“  za korišćenje jednog njihovog vozila. Imamo i zaposlenog instruktora vožnje koji radi obuku vožnje sa decom. Neki naš sledeći cilj je da nabavimo naša vozila, i automobil i kamion, nadamo se da ćemo tu dobiti podršku lokalne samouprave i Pokrajinske vlade uskoro. Ove godine bez obzira na kovid situaciju uspeli smo, uz dozvolu Školske uprave, da odradimo ovu praksu i časove vožnje i na poligonima i u gradu. Naravno, učenici neće dobiti odmah dozvolu za vožnju nego nakon polaganja i C kategorije na kraju treće godine, kad navrše 18 godina. Učenici su najviše zainteresovani da idu dalje, ispolažu ispite za instrukture. U planu nam je sad opremanje i kabineta za saobraćaj, dobili smo plakate iz Agencije za bezbednost saobraćaja sa saobraćajnom signalizacijom.ˮ

Ispred mašinskog aktiva škole su nam smerove predstavili Pavle Đukić i Branislav Nikolić, nastavnici na smeru Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina.

„Pored opšte obrazovnih predmeta koje standardno imamo kao i ostali u školi, stručni predmeti su nam bazirani na tome koliko svaki od njih može da se koristi u praksi nakon školovanja za neku radnu poziciju. Na našim smerovima uče se i mašinski elementi, tehnologija mašinske obrade, uče se kompletno osnove mašinstva. Programiranje CNC mašina je još jedan veoma važan segment našeg smera. Mi ovde imamo mogućnost da sa našim mašinama deca nauče i praktično to da primene, da rade na njima i da nauče da kompjuterski upravljaju mašinama koje rade neki posao koji se nekada radio na mehaničkim mašinama i ručno. No učimo ih i da rade i na konvencionalnim mašinama. Nakon završetka naše škole učenici na osnovu onoga što su ovde naučili imaju veoma dobru prohodnost na fakultete, lako upadaju na budžet na državnim fakultetima, dajemo im dobru osnovu, dobiju dobro tehničko znanje. U skladu sa vremenom mi smo u našim radionicama ovde osavremenili opremu pa smo počeli da radimo i sa laserima, radili smo i vizire za neke ustanove u gradu tokom kovid epidemije prošle godine i druge predmete upotrebne ili ukrasne. To je odlična vežba i za učenike jer se ti predmeti rade na konvencionalnim mašinama, na strugovima i glodalicama, nešto i laserski ali moraju da nauče da planiraju da prate crteže, da projektuju tehnološku dokumentaciju sa svim parametrima koje ona podrazumeva, da nauče da rade po određenoj proceduri. To je učenicima svakako interesantnije, imaju konkretan posao koji treba da urade. Mislim da je to dobra praksa za njih.ˮ

Hodi Robert i Slađana Šimić su nam ispred elektro-tehničkog aktiva nastavnika predstavili smer Elektrotehničar informacionih tehnologija koji će od ove godine biti i na mađarskom jeziku. U pitanju je takođe četvorogodišnja škola.

„Mi smo prošle godine imali maturante čiji je prosek ocena bio 4.75, moramo takođe da ih pohvalimo jer se od 24 učenika njih 20 bez problema upisalo na fakultete. Program rada na ovom smeru baziran je na programiranju, učenici sve četiri godine rade različite vrste programiranja od onih osnovnih do veoma zahtevnih kompjuterskih programa u kasnijim razredima. Prve dve godine programiraju na programskom jeziku C a tokom trećeg i četvrtog razreda rade C Sharp, to je već ozbiljniji programski jezik koji koristi baze podataka i sa njim već mogu da se naprave ozbiljne programe, aplikacije koje imaju baze podataka (tipa fejsbuk, neke igrice). Učenici uče najpre u okviru našeg programa rada da rade klasično programiranje, prave desktop aplikacije, da prave i mobilne aplikacije, android programiranje, programe koji rade sa bazama podataka. U drugoj godini dobijaju i deo veb dizajna, planiranje sajta, html i css izradi sajtova. Treći i četvrti razredi imaju već kompleksnije veb programiranje, htmp i css za izgled sajta, koriste java skript za dodatne elemente sajta, za muziku, slajd šou i sl., animacije. Nije sve u našim planovima rada programiranje, mi koristimo sve moderne tehnologije, radimo i multimedijalne prezentacije, imamo predmete i časove gde se rade i hardverske intrevencije, postavljanje mreže računara, gde uče da servisiraju ili sastavljaju računare. To ih osposobljava da mogu već posle škole da počnu da rade u nekim ustanovama da budu računarski administratori, da rade automatiku u nekim firmama.ˮ

Direktorica škole Tijana Grujić nam je rekla da u školi imaju i još planova kada je u pitanju promocija škole, imaju nameru da oforme uskoro i učenička zadrugu, sada su tek u fazi planiranja toga, razgovora sa decom, roditeljima, nekim drugim školama koje već imaju iskustva, pravljenja planova šta bi ta zadruga mogla da radi, na koji način.

„Mi ćemo uskoro učenike već informisati o mogućnostima planovima za formiranje zadruge. Mislim da mi zaista imamo jako dobre osnove i znanja da radimo ovde, da nešto i zaradimo. Da deca osete i taj proces ulaganja u repromaterijal, izrade predmeta, prodaje, zarade. Da shvate odnos novca i njihovog truda i rada.ˮ

Foto: iz školskog časopisa Grafiti