ОгласиПословни огласи

TISZA AUTOMOTIVE DOO SENTA – запошљава 30 оператера у производњи

Назив посла : ОПЕРАТЕР У ПРОИЗВОДЊИ

Број тражених извршилаца : 30

Образовање:
-небитно

Врста запослења :
-на неодређено време

Радно искуство:
-небитно

Услови рада и остали услови:
-рад у сменама
-обезбеђен превоз

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : БЕЗ РОКА

Контакти:
066/82-00-452

posao@tisza.rs