Upisi u bečejske srednje škole

U bečejskim srednjim školama ostalo je nepopunjeno 66 mesta uglavnom u Ekonomsko-trgovinskoj i Tehničkoj školi. U ove dve stručne škole najveće iznenađenje bilo je ukidanje jednog celog odeljenja u Ekonomsko-trgovinskoj školi jer za smer modnog krojača koji je ove godine bio predviđen da se otvori nije bilo dovoljno zainteresovanih učenika, tačnije bilo je samo tri učenika koji su se javili pa je odlučeno da se to odeljenje i ne otvori.

Gimnazija uglavnom puna

U Gimnaziji je upis bio, prema rečima direktora Miodraga Basarića, zadovoljavajući, upisano je 87 učenika (od 90 mogućih) ali će nastavu od jeseni pohađati 84 učenika jer je troje najavilo odlazak u Mađarsku na školovanje.

U Tehničkoj školi zadovoljni upisom

Direktorica tehničke škole, Svetlana Tašković: „Zadovoljni smo upisom. Veliko interesovanje učenika ove godine bilo je za profil elektrotro tehničar informacionih tehnologija i za profil tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Pored toga za novi obrazovni profil vozač motornih vozila takođe je u prvom krugu popunjen broj učenika. U odeljenjima na srpskom nema slobodnih mesta. Slobodnih mesta jedino na obrazovnom profilu elektrotehničar računara i bravar zavarivač. Posle drugog upisnog kruga ostalo je još jedino mesta na obrazovnom profilu elektrotehničar računara 18 mesta i bravar zavarivač 7 mesta.“

Tehnička škola u Bečeju je upisala za 2019/2020 6 odeljenja (3 na srpskom 3 na mađarskom jeziku): četvorogodišnji Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina od 30 mesta 30 popunjeno, nema slobodnih mesta

  • četvorogodišnji Elektrotehničar informacionih tehnologija od 30 mesta 30 popunjeno, nema slobodnih mesta i
  • četvorogodišnji Elektrotehničar računara na mađarskom jeziku od 30 mesta popunjeno 12 mesta, ostalo slobodno 18 mesta
  • trogodišnji Vozač motornih vozila od 28 mesta popunjeno 28, nema slobodnih mesta
  • trogodišnji ženski frizer na mađarskom jeziku od 13 mesta popunjeno 13, nema slobodnih mesta
  • trogodišnji pedikir-manikir na mađarskom jeziku od 13 mesta popunjeno 13, nema slobodnih mesta
  • trogodišnji operater mašinske obrade na mađarskom jeziku od 15 mesta popunjeno 15, nema slobodnih mesta
  • trogodišnji bravar zavarivač na mađarskom jeziku od 15 mesta popunjeno 8 ostalo slobodno 7 mesta

Ekonomska izgubila jedno odeljenje

U razgovoru sa direktoricom Ekonomsko-trgovinske škole, Gordanom Kovačev, saznali smo da je ove godine umesto veoma popularnog odeljenja turističkog tehničara u upisnom roku bilo predviđeno odeljenje modnog krojača za koje nije bilo dovoljno zainteresovanih učenika. Ovo je prema rečima direktorice bila ideja lokalne samouprave u cilju usklađivanja obrazovnih profila sa privrednim kretanjima u gradu. Opština je predložila otvaranje tekstilnog odeljenja jer je u planu otvaranje tekstilne italijanske fabrike za šivenje i proizvodnju donjeg veša do kraja ove godine. Ipak, učenici pri upisu nisu pokazali dovoljno interesovanja za krojački smer. Verovatno jedan od razloga je i činjenica da za ovaj obrazovni profil postoje dve škole koje se nalaze na 30 kilometara od Bečeja pa se prilikom upisa nije moglo računati i na putnike. Prema rečima Gordane Kovačev ovo je bilo očekivano jer je potpuno nerealno bilo da se pored odeljenja u Srbobranu i Novom Bečeju popuni i odeljenje za ovaj profil u Bečeju, posebno ako se uzme u obzir da u Novom Bečeju postoji tradicija u srednjoj školi kada su u pitanju tekstilni smerovi (koji su nekada kada je postojao Kluz-Tisa Novi Bečej imali svoje uporište u lokalnoj privredi). Gordana Kovačev je takođe naglasila da je i opremanje kabineta za rad kada je u pitanju ovaj profil prilično velika investicija za školu pa je iz tog razloga trebalo dobro razmisliti pre nego što se ovaj smer otvarao.

Ukinut smer turističkog tehničara u ekonomskoj školi

Kada je u pitanju veoma popularan u prethodnim godinama smer turističkog tehničara Gordana Kovačev smatra da se ukidanjem ovog smera mnogo izgubilo kada je u pitanju obrazovna struktura škole i bečejskih srednjih škola uopšte. Ovaj obrazovni profil se prethodnih godina prvi popunjavao jer je sama njegova struktura predmeta bila veoma popularna među učenicima. Ovaj smer je u odnosu na ostale profile ekonomskog smera imao obrazovni karakter koji je bio više usmeren na opšte obrazovanje (istorija, umetnost, jezici) i koji je nudio veliku prohodnost kako ka lakom pronalaženju posla odmah nakon završene srednje škole tako i prema fakultetima. Pored toga ovaj obrazovni profil je bio četvorogodišnji. Ovo zatvaranje nije bila dobra odluka i prema rečima Gordane Kovačev u pitanju je veoma velika šteta za Ekonomsko-trgovinsku školu jer zatvoreno je jedno četvorogodišnje odeljenje, nije otvoreno odeljenje krojača a ova škola na kraju ovo ciklusa upisa ima jedno odeljenje manje. U današnje vreme kada je dece sve manje jednom izgubljeno odeljenje se više neće vratiti školi.
U ETŠ je ove godine upisano: Finansijski administrator (30), Finansijski administrator – mađarski 22 (ostalo je 8 slobodnih mesta), Komercijalista (30), Službenik u bankarstvu i osiguranju (30), Kuvar – mađarski (15), Poslastičar – mađarski (15), Kuvar – srpski (15), Trgovac (15), Modni krojač (0)