Uređena fiskulturna sala u „Šamu Mihalj“ školi

U osnovnoj školi „Šamu Mihalj“ u Novom Selu je uz pomoć sredstava od Pokajinske vlade uređena fiskulturna sala. Svečanom otvaranju su prisustvovali pored kolektiva škole i učenika i pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš kao i predstavnici lokalne samouprave pomoćnica predsednika opštine zadužena za poslove obrazovanja Suzana Đukić i savetnik predsednika opštine za socijalna pitanja Igor Kiš i drugi. Nakon pozdravnog govora direktorice škole Monika Tufegdžić i obraćanja Mihalja Njilaša učenici su ovo svečano otvaranje obeležili priredbom i nastupom školskog hora, folklora, recitatora i ritmičkih sekcija.

Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš je povodom ovog projekta rekao: „Nastavljamo obnovu naših škola i školskih zgrada u celoj Vojvodini i meni je posebno drago da smo evo ovde i u Bečeju uspeli u OŠ „Šamu Mihalj“ da uradimo salu. Nije ovo naš prvi susret sa ovom školom, 2018. godine dali smo nešto manje od dva miliona i tada su obnovljene podne obloge u zgradi škole. Sada smo obnovili ovu fiskulturnu salu, zadovoljni smo kako su kvaliteteno urađeni radovi i deca već uživaju u ovom novom prostoru. Mi smo ove godine već raspisali jedan konkurs i to za interaktivne table i rezultati tog konkursa su izuzetni, uspeli smo da svim našim obrazovnim ustanovama u celoj Vojvodini obezbedimo bar po jednu tablu a gde ima i izdvojenih odeljenja i više takvih tabli. To je ukupno 704 tabli a od toga 15 je za opštinu Bečej u 11 obrazovnih ustanova. To će svakako osavremeniti nastavu, deca to traže i sigurno će biti masimalno otvoreni za te nove mogućnosti. Neke naše škole i ovde u Bečeju već od ranije imaju te table a sad će ih imati sve škole. Trenutno je u tom projektu u toku javna nabavka koja se radi centralizovano u Pokrajini, to će trajati do marta i očekuje sa da će tokom aprila ili možda i nešto ranije table će biti isporučene školama.“

Skoro svi projekti u kojima se obnavljaju škole i druge ustanove lokalna samuprava učestvuje kako sredstvima tako i logistikom. Suzana Đukić nam je ovim povodom to i potvrdila: „Lokalna samouprava se trudi da u saradnji sa bečejskim školama pripremi projektno tehničku dokumentaciju da bi se nakon toga u dogovoru sa Aktivom direktora odredili koji su to prioriteti šta sve treba u narednom periodu da se uradi. Tako da sve škole imaju već pripremljenu dokumentaciju i mi gledamo da kad se raspišu konkursi apliciramo. Ova škole je prošle godine bila blokirana (račun škole prim. aut.) zbog neke tužbe i ovde se najmanje ulagalo u poslednje vreme, bila je samo jedna veća investicija, prošle godine zamenjeni su podovi u nekim učionicama pa je sad ovo druga veća investicija u školi, sledi asfaltiranje terena a nakon toga urađena je projektno tehnička dokumentacija za kompletnu adaptaciju zgrade.“

Suzana Đukić je govorila i o tome da su sve škole u opštini Bečej u nekim projektima ili adaptacije ili opremanja ili bar izrade projektne dokumentacije. Spomenule je posebno školu „Bratstvo“ jer će se tokom ove godine posebno obratiti pažnja u narednom periodu na potrebe kupovine nove asisitivne opreme koja je neophodna za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom jer se do sada nije mnogo ulagalo u te svrhe, predviđena su ulaganja i od strane same lokalne samouprave ali je predviđeno i da se konkuriše za sredstva iz viših izvora vlasti i kod donatora. U razgovoru sa novinarima Suzana Đukić je pomenula i probleme koji se odnose na poskupljenje cene radova koji su sve češći i da je to često problem kada se izrađuje dokumentacija i rade predmeri i predračuni na osnovu njih. Ona je rekla da se dešava da zbog toga što prođe i još dodatno vreme do raspisa konkursa pa nakon toga i do procesa odobravanja projekta te cene koje su navedene u predračunima više nisu relevantne pa skoro svi projekti moraju da idu na doradu što opet prolongira proces realizacije ali da su takve procedure i da će do kraja sve što je predviđeno biti i urađeno i da to važi i za školu „Sever Đurkić“ i u oba objekta škole „Bratstvo“.