Zašto mladi odlaze iz Srbije?

Autor: Julijana Palinkaš

Kao učenik, i mlada osoba koja polovinu svog dana provede među svojim vršnjacima, imala sam priliku da čujem kako planiraju da odu.
Krovna organizacija mladih Srbije, bavi se raznim pitanjima koje dotiču, i u neku ruku muče mlade bila je i anketa o odlascima mladih iz Srbije, sprovedena u leto prošle godine.
Kako navode, procenat mladih koji želi da ode se smanjio zbog epidemije korona virusa, ali da je broj onih koji žele da odu, alarmantan.
Iz tog razloga, popričala sam s mladima koji su bili otvoreni da sa mnom popričaju i podele svoje mišljenje. Mali broj njih ima definitivno u planu da ode, dok je velika većina rekla da bi možda otišli u „bolji svet“, u zavisnosti od toga kako se snađu ovde u Srbiji.
Zbog čega mladi odlaze?
Novac su svi naveli kao broj jedan.
Naravno, kako bi neko preživeo u bilo kojoj zemlji potrebna je ta novčana stabilnost.
Minimalac u Srbiji je takav da veliku većinu para ljudi potroše na hranu, i na račune, te na kraju jako malo novca ostane za neke lične potrebe, na primer ;šminka, tehnika, knjige…Kada govorimo nov početak uglavnom govorimo o tome da je potrebno snaći se u nepoznatom. Olakšavajuća stvar jeste da imamo nekog prijatelja ili poznanika u toj državi.
Na šta tačno mislim?
Sagledajmo to uzimajući u vid sam novac i doprinos.
Ukoliko nas primi neki poznanik to znači da nam u startu ostaje više novca jer se ukupni troškovi dele na dvoje. Ljudi sa kojima sam razgovarala, a oni razmišljaju o odlasku, rekli su da bi našli neku osobu kako bi se snašli na početku, a to znači da odluka o vođenju života van Srbije zahteva prethodno istraživanje i informisanje.
Uzmimo ljude koji žive u inostranstvu, i tamo su zavšili svoje studije.
Velika većina njih ima mogućnost da radi ono što voli, dok Srbija ima mnogo nezaposlenih ljudi, a oni koji rade uglavnom rade ono što ne vole.
Zanimljivo je da postoje mladi koji vide odlazak iz Srbije kao nešto loše, a ne kao šansa za nov početak.
Jedan momak kaže da naši ljudi koji dođu u Evropu i Ameriku rade za njihov minimalac, koji je u odnosu na naš zaista mnogo veći, ali rade neke poslove koje njihovi građani ne bi nikada radili. Na primer čišćenje bogatih kuća…
Pitanje je da li će ti ljudi ikada raditi to što vole, i kada će dobiti takav posao u inostranstvu, ako tako gledamo onda je bolje živeti u zemlji gde nam je porodica i gde su nam prijatelji.
Ovo je razlog zašto se povećao broj onih koji se vraćaju u svoju zemlju.
Druga stvar koju navode kao razlog jeste mentalitet ljudi.
Tokom mog dubljeg informisanja povodom ove teme, naletela sam na jedno BBC-ijevo istraživanje.
Stručno lice za BBC govori kako se neće vraćati oni koji ne osećaju nikakvu povezanost sa ovom zemljom, što se pokazalo kao istina i u mom istraživanju. Oni takođe navode da odlazak iz Srbije neće poboljšati mentalitet, već da se na tome treba raditi.
Zaključak nakon svega ovoga napisanog jeste da ljudi treba da putuju, da vide kako mladi žive u inostranstvu, pa da se nakon toga vrate sa novim idejama kako bi se položaj madih u Srbiji promenio.