ОгласиПословни огласи

„Bimal Bečejka doo“ – запошљава финансијског административног референта

Назив посла : ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум IV степен стручне спреме ( економисти )

Врста запослења :
-на одређено време, 3 месеца

Услови рада и остали услови:
-пробни рад 3 месеца

Радно искуство:
-пожељно

Додатна знања и вештине:
-познавање рада на рачунару ( МS OFFICE)
-енглески језик ( почетни ниво )

Место рада: БЕЧЕЈ

Трајање конкурса : 30.11.2022

Контакт:
021/6912497
-достављање радних биографија на office@becejka.rs