ОгласиПословни огласи

D.O.O.’TOPTHERM’ – запошљава инжењера продаје

Назив посла : ИНЖЕЊЕР ПРОДАЈЕ
Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум VI степен стручне спреме
(висока школа, машински или електро смер)

Врста запослења :
-на одређено време, 6 месеци, са могућношћу запослења на неодређено време

Радно искуство:
-небитно

Услови рада и остали услови:
-теренски (рад ван просторија послодавца)
-обезбеђена исхрана и превоз
-пробни рад 3 месеца

Посебна знања и вештине:
-возачка дозвола Б категорије
-енглески језик ( средњи ниво )

Место рада: Бечеј
Трајање конкурса : 30.11.2022.
Контакт:
063/522-059
office@hoval.rs