ОгласиПословни огласи

ДОО Бечејпромет – запошљава 2 комерцијална референта

Назив посла : КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕФЕРЕНТ

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
-минимум IV ссс

Врста запослења :
-на одређено време, пробни рад 2 месеца

Радно искуство:
-небитно

Посебна знања и вештине:
-рад на рачунару
-возачка Б категорије
-средњи ниво енглеског језика

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 31.05.2023

Контакт:
радним данима од 10:00-14:00 ПОТИСКА 212, БЕЧЕЈ
becejpromet.pravna@gmail.com
021/6914414