ОгласиПословни огласи

DOO „ Bečejpromet “ – запошљава оператера на линији ливења пластичних нити

Назив посла :
Оператер на линији ливења пластичних нити

Образовање:
– небитно

Број извршилаца: 1

Услови рада:
– рад у сменама
– ноћни рад
– радно искуство – небитно

Врста запослења:
– одређено време 1 месец, постоји могућност на неодређено

Контакт са послодавцем :
– Бечеј, Потиска 212 радним даном од 07 до 12 часова
– Молбе, ЦВ послати на мејл : becejpromet.pravna@gmail.com

Трајање конкурса : 31.07.2022.