ОгласиПословни огласи

ДОО Бечејпромет запошљава раднике у производњи

Назив посла : РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ – ФИЗИЧКИ РАДНИК

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
-минимум завршена основна школа

Врста запослења :
-на одређено време са могућношћу преласка на неодређено време

Услови рада:
-рад у сменама
-пробни рад 1 месец

Радно искуство:
-небитно

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 15.06.2024.

Контакт: Радним данима од 07:00 до 15:00, уз предходну најаву телефоном 021/6914-414, Потиска 212, Бечеј
becejpromet.pravna@gmail.com