Избори 2023: Овера потписа за листе

Према одредбама Закона о избору народних посланика предвиђено је да изјава бирача да подржава одређени зборну листу оверава се код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници изјаву бирача да подржава изборну листу може оверити и основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда. Општинска управа Бечеј вршиће оверу.

За потребе овог процеса ангажовано је осам лица радно ангажованих у општинској управи чији списак је објављен у прилогу овог дописа. Овере се врше радним данима, суботом, недељом као и државним празником почев од расписивања избора.

Оверивача ангажујете тако што контактирате Светлану Катић на телефон: 064/849-1851. Странке треба да одреде време (датум, сат почетка и сат завршетка) и место овере и морају да оставе контакт телефон ради комуникације са оверивачем.

У поступку овере оверивач је у обавези да уз примерак који остаје уз књигу овере приложи фотокопију или одштамани примерак очитане личне карте, те је потребно да то обезбеди за сваког бирача, алтернативно могу имати на месту овере рачунар, штампач и читач картица.

Пожељно је да овери асистирају лица која ће помагати оверивачу (послови штампања, фотокопирања, одржавања реда на месту овере).

У Општинској управи општине Бечеј, вршиће оверу потписа изјава бирача који подржавају изборну листу на изборима за народне посла-нике Народне скупштине Србије и посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, следећа лица, запослена у Општинској управи општине Бечеј: Љубица Крунић, Тибор Хањи, Милена Грбић, Тања Галоњић, Марија Коровљев, Анико Сенти, Ерика Мађар, Уна Вучковић.


ПОКС: Кривичне пријаве за ометање изборног процеса

Бечејски одбор ПОКС-а је поднео кривичне пријаве против начелника Општинске управе за ометање изборног процеса и злоупотребу положаја јер су, према наводима из сопштења које су послали медијима, на време затражили да им се омогући оверивач потписа за 1. новембар али су добили обавештење да су тог дана сви оверивачи заузети за оверавање потписа за листу Српске напредне странке.