Економија

ЈП „Водоканал“: Завршена изградња два нова бунара у фабрици воде

У фабрици воде у Бечеју завршени су радови на ископавању два нова бунара. Тим поводом су директор ЈП „Водоканал“, Зоран Грбић и председник општине Бечеј др Вука Радојевић сазвали конференцију за новинаре. На конференцији је било речи о том пројекту али је најављено и неколико нових инвестиција.

„На овом месту избушили смо два бунара, један плићи на 80 метара и други дубљи на 130 метара. Поступак јавне набавке за овај пројекат почео је у новембру 2022. године, радови су почели током пролећа ове године, рок за завршетак радова је био не-где око 120 дана. Извођачи су Energy LDT, doo из Новог Сада, Geoenženjering BDP из Београда и DPI доо такође из Новог Сада. Нама бушење ова два бунара је донело да имамо повећање од 20-25 литара у секунди што доводи до укупног повећања капацитета фабрике воде на 100 литара у секунди што ће знатно побољшати и осигурати константније и сигурније водоснабдевање у оп-штини Бечеј. Ово повећање ће отворити могућност и за нове кориснике из области привреде. Овом приликом захваљујемо се најпре јединици локалне самоуправе али и Покрајинском секретаријату јер само предузеће не би било у могућности да финансира ову капиталну инвестицију.“ – рекао је директор Грбић.

Радове у вредности од око 27 милиона динара у потпуности је финансирао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а ова инвестиција допринеће повећању капацитета Фабрике воде што ће за резултат имати боље и квалитетније водоснабдевање на територији општине Бечеј, као и могућност за прикључење нових корисника из области привреде.

„О томе колико нам је важно поуздано водоснабдевање можда најбоље говори податак да је од 2014. године до данас у просеку бушен по један бунар годишње. У том периоду у ЈП „Водоканал“, за бушење нових бунара и изградњу канализационе мреже, уложено је око 300 милиона динара из виших нивоа власти, с тим да смо ми као локална самоуправа у појединим пројектима учествовали са средствима у висини од 20 до 30 одсто“, рекао је председник општине Бечеј др Вук Радојевић.

Он је казао да је Општина Бечеј потписала још један уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство којим се обезбеђује изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу у укупном износу од око 90 милиона динара.

„Покрајински секретаријат издвојиће око 50 милиона динара, а Општина Бечеј близу 40 милиона динара. У претходном периоду смо изградили водозахват и то је био пројекат од око 50 милиона динара. Том приликом је такође био урађен вод до насеља, а сада са овим пројектом радимо магистралне водове у дужини од око 3 километра, што ће допринети бољем снабдевању и стабилнијем притиску у свим деловима села али исто тако и бољем квалитету воде и у микробиолошком и хемијском смислу. Цеви су тамо старе више од 40-так година, честе су хаварија и порозија што утиче на квалитет воде у Бачком Петровом Селу.“ – рекао је др Радојевић.

Он је рекао и да је локална самоуправа недвосмислено показала да жели да реши вишедеценијски проблем пијаће воде у Бачком Пе-тровом Селу и да ће наставити са инвестицијама у тој области.

О повећању цене воде, директор ЈП “Водоканал”, Зоран Грбић је рекао су се одлучили на повећање цене и пијаће воде и услуга јер су у обавези да прате препоруке Светска банке као и да је било неопходно да “држе равнотежу између прихода и расхода у предузећу”, да буду ликвидни.

“Бавили смо се анализом цене воде у општинама у окружењу, и даље смо ми у том смислу негде на просеку са ценама воде и услугама канализације. Негде чак и испод просека. Притом, морам да напоменем, да многе од тих општина немају фабрику воде и продају техничку воду као да је из фабрике воде по истој цени коју и ми имамо. Морали смо и да водимо рачуна о текућим трошковима, о трошковима одржавања, оперативним трошковима, о трошковима обнове постојеће мреже. Ми, као предузеће које се самофинансира нисмо у стању да финансирамо било как-ву обнову постојећег система водоснабдевања.” – рекао је Грбић.