Календар завршних испита за осмаке и уписа у средње школе

Завршни испит – Мала матура који се полаже на крају осмог разреда, предвиђена је Законом о основама система обра-зовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања, а има функцију сведочанства о усва-јању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања.

Први дан (23. јун) – српски, односно матерњи језик
Други дан (24. јун) – математика
Трећи дан (25. јун) – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)
Сва три дана полагање је од 9 до 14 часова.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, математике и на комбинованом тесту из предмета биологија, географија, историја, физика и хемија. На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског и математике и 14 бодова на комбинованом.

Објављивање коначних резултата завршног испита биће у петак 02.07. до 08 часова.
Попуњавање листе жеља електронским путем је од 26.06. од 08 часа до 03.07. до 24 часа.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) биће од понедељка до недеље 12.07. од 08 часа до 18.07. до 24 часа. Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе биће у понедељак и уторак 12. и 13. 07. 8-15 часова.

Тестове припрема и штампа Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а директор Завода Бранислав Ранђеловић каже да су током припреме тестова имали и виду да ђаци због епидемије вируса корона од марта прошле године прате наставу на даљину или по комбинованом моделу, те да су задатке максимално прилагодили тој ситуацији.

Један део тестова прегледа софтвер и то задатке који су на заокруживање, док питања на које ученик мора да одговори прегледају овлашћени наставници.